BLOG - TAJEMNICE KOSMOSU

Temat: Informacje o działce-pilne

ale zeby odebrac wypis z ksiegi wieczystej to potrzebny jest wlasciciel albo pelnomocnictwo od wlasciciela, Tu się z Tobą niestety nie mogę zgodzić :) Otóż kupuję działkę i potrzebny mi jest odpis aktualny (nie starszy niż miesiąc) do kredytu (od umowy wstępnej, przy której był odpis poprzedni, minęło już trochę czasu) - załatwiam go sam (a dokładnie przez kolegę, który jest radcą prawnym) - wniosek został do sądu wysłany pocztą i pocztą też idzie (dziś powienien być u mnie) odpis z KW. I nikt się nie pytał o upoważnienia.

Zresztą, tu jest wniosek: http://www.krakow.so.gov.pl/formular...w_ci_odpis.pdf

Wystarczy wypełnić, zapłacić i wysłać :) (odpis pełny wymaga uzasadnienia)
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=59503Temat: Zameldowanie cudzoziemca
Nawet gdyby urząd chciał potwierdzenia, że osoba, z którą zawarta została umowa jest właścicielem - wystarczy uzyskać odpis księgi wieczystej (każdy może). Teoretycznie nie powinni tego wymagać (umowa jest wystarczającym tytułem do lokalu). Zapisu o zameldowaniu nie musi być w umowie - zgodnie z prawem zameldowanie jest obowiązkowe i absolutnie nie ma znaczenia, czy ktoś na nie pozwala, czy nie. Mieszkasz = meldujesz się, to Twój obowiązek.

Tutaj są przykładowe informacje, czego urząd może wymagać oraz odpowiedni druk (właściwy bez względu na urząd): https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=32...ura&proc=SA-14
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=36549


Temat: WIADOMOśCI
Super inwestycja w nieruchomości
link: http://www.krn.pl/wiadomo...sci-2_2166.html

Zeszłomiesięczne wyliczenia analityków portalu KRN.pl wykazały bardzo niską rentowność zakupu mieszkania w Krakowie na wynajem. Analiza wskazała około dwudziestoletni zwrot na kapitale. Podobna sytuacja występuje na pozostałych rynkach polskich aglomeracji.
Pojawia się zatem pytanie: Czy w obecnej sytuacji na rynku nieruchomości można jeszcze korzystnie inwestować w nieruchomości? Odpowiedź daje ogłoszona właśnie oferta krakowskiego biura pośrednictwa Great House, dotycząca zakupu apartamentu w hotelu. Nabycie następuje w tak zwanym systemie Condo, polegającym na wyodrębnieniu z budynku hotelowego poszczególnych lokali jako osobnych nieruchomości z własną księgą wieczystą. Lokal taki jest wykorzystywany zgodnie z wolą nowego właściciela. Najczęściej poza okresami, kiedy właściciel sam w nim przebywa, lokal służy do przyjmowania gości hotelowych. Przynosi to właścicielowi wysokie profity.

W Polsce system Condo wciąż jeszcze należy do rzadkości, ale zagranicą jest dość powszechny. Stosują go na przykład słynne hotele Hilton. Oferta Great House dotyczy czterogwiazdkowego hotelu wellness&spa w Kołobrzegu – mieście wyróżniającym się całorocznym sezonem turystycznym. Na ponad trzysta apartamentów ponad 90 proc. zostało już sprzedanych. Kalkulacja jest imponująca: zwrot wniesionego kapitału w czasie krótszym niż sześć lat! Analitycy naszego portalu potwierdzają realność wyliczeń, a nawet wskazują, że przyjęte założenia są co najmniej ostrożne.

Tak więc istnieją jeszcze perełki wśród nieruchomości inwestycyjnych, choć pewnie ostatnie na przestrzeni najbliższych lat.

Źródło: KRN.pl 8.12.2008,
Źródło: KRN.pl
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=124


Temat: Doradca Finansowy w Krakowie
Doradca finansowy to osoba, która pomaga klientom zrealizować ich cele finansowe. Szeroka gama produktów dostepnych na rynku (kredyty hipoteczne, ubezpieczenia na życie, programy inwestycyjne i emerytalne) w połaczeniu z wszechobecnym brakiem czasu sprawia, że coraz częściej szukamy kogoś, kto wskaże odpowiedni dla nas produkt. Oczekiwaniom Klientów pragnie sprostać AWD - największy w Europie Niezależny Doradca Finansowy.

Oferty różnią się między sobą szczegółami, z pozoru bardzo błahymi. Czasami jeden, mały szczegół może okazać się w niedalekiej nawet przyszłości bardzo kosztowny ... Nie pozwól, by tak się stało!

Jeżeli:

- planujesz nabyć dom lub mieszkanie lub zmniejszyć obciążenia z tytułu posiadanego kredytu hipotecznego (kredyt hipoteczny, refinansowanie kredytu),
- myślisz o zapewnieniu środków na godną emeryturę (moja emerytura - trzeci filar),
- chcesz ubezpieczyć siebie lub Twoich bliskich od zdarzeń losowych (ubezpieczenia na życie, polisa na życie),
- pragniesz zapewnić Twojemu dziecku kapitał na start w dorosłe życie (systematyczne oszczędzanie)
- zastanawiasz się w co inwestować oraz jak inwestować,
- lub też potrzebujesz porady w innej, nie wymienionej wyżej kwestii finansowej,

skontaktuj się ze mną w celu umówienia się w dogodnym miejscu i czasie na niezobowiązujące spotkanie, na którym pomogę:

- wybrać najlepszą dla Ciebie strategie inwestycyjną,
- zbudować Twój własny portfel finansowy,
- wskazać najlepszy kredyt hipoteczny oraz załatwić wszelkie formalności z nim związane: w banku, Sądzie i Księgach Wieczystych,
- ...
Życie jest krótkie - swój wolny czas zostaw na przyjemności.
A zarządzanie finansami powierz specjalistom.


Sebastian Miśniakiewicz
Twój Niezależny Doradca Finansowy
http://www.NiezaleznyDoradcaFinansowy.pl
Źródło: precyl.pl/showthread.php?t=554052


Temat: DAWNE KINA RADOMSKIE - ATLANTIC, HEL, ODEON
Kup pan kino...

O kamienicę, w której mieściło się kino Hel, upomina się jej dawny właściciel. Z kolei budynek po Odeonie jeszcze w lutym zostanie wystawiony na sprzedażObie niszczejące nieruchomości należą do krakowskiej spółki Apollo Film. Dziś większe szanse na znalezienie nowego właściciela i gospodarza ma dawny Odeon przy ul. Zagłoby na Glinicach. To działka o powierzchni ponad 3 tys. metrów, z wielkim, charakterystycznym budynkiem. Apollo Film planuje wystawienie nieruchomości na sprzedaż jeszcze w tym miesiącu. Spółka od dawna nosiła się z zamiarem zbycia Odeonu, jednak przeszkadzała w tym m.in. obciążona hipoteka. Do dziś obciążenia zostały usunięte. - Wszelkie sprostowania w księdze wieczystej są naniesione i wreszcie możemy wystawić nieruchomość na sprzedaż. Chcielibyśmy to zrobić w lutym. Czekamy tylko na wycenę – tłumaczy Monika Pindziak, kierownik działu administracji i nieruchomości spółki.

Ze sprzedażą budynku przy ul. Żeromskiego 47 trzeba będzie poczekać o wiele dłużej. Hel ma bowiem lokatora. Apollo Film zwrócił się do miasta o przyznanie rodzinie lokalu zastępczego. Jednak gmina takowych nie posiada. Krakowska spółka rozważała więc wynajem lub kupno małego mieszkania dla lokatora, co umożliwiłoby sprzedaż dawnego kina.

Ale właśnie pojawiły się nowe problemy, w postaci wniosku o unieważnienie decyzji wywłaszczeniowej, dotyczącej kina Hel. Oznacza to, że o kamienicę upomina się jej dawny właściciel.

– Nie widzę takiej możliwości, by zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemani dawni właściciele tej nieruchomości mogli domagać się jej zwrotu. Spółka Apollo stoi na stanowisku, iż byłym właścicielom kina przysługuje najwyżej roszczenie odszkodowawcze względem skarbu państwa. Cała sprawa oznacza jednak dla nas przedłużenie wszelkich procedur i formalności, co bardzo opóźni wystawienie nieruchomości na sprzedaż – mówi Monika Pindziak.

Jakaś szansa na remont niszczejącego kina jest. W maju 2007 roku spółka wydzierżawiła bowiem budynek Zakładom Przetwórstwa Mięsnego Ryszarda Hochela z Micigozdu pod Piekoszowem. Już wtedy najemca zapowiadał stworzenie w dawnym Helu niewielkiej galerii handlowej. Jesienią zeszłego roku pisaliśmy o planowanym rozpoczęciu remontu. Jednak prace do dzisiaj nie ruszyły. – Musimy poczekać na ustabilizowanie sytuacji w naszej firmie. O remoncie w Radomiu będziemy myśleć raczej na wiosnę – tłumaczy Rafał Chaiński, dyrektor inwestycyjny zakładów z Micigozdu.

Niedawno spółka Apollo zabezpieczyła niszczejący gzyms budynku oraz konstrukcję wewnętrznych schodów.

SEBASTIAN RÓWNY

www.7dni.radom.pl
Źródło: inwestycje.radom.pl/forum/viewtopic.php?t=401


Temat: Sumariusz Metryki Koronnej
Sumariusz Metryki Koronnej
dla panowania Zygmunta III Wazy
1587-1632


Kancelaria koronna była za Rzeczypospolitej Obojga Narodów jedną z niewielu sprawnie działających instytucji centralnych. Niedoskonały system pracy kancelaryjnej zakładał rejestrację tylko części dokumentów opuszczających urząd. Ale i tak te opasłe tomy są po dziś dzień ważnym zbiorem źródeł do historii Polski i historii krajów ongiś wchodzących w skład Rzeczypospolitej. W zależności od treści znajdowały się one albo w podstawowej serii ksiąg wpisów, gdzie rejestrowano dokumenty królewskie i inskrypcje prywatne, w serii ksiąg poselskich, gromadzących dokumenty ważne dla polityki zagranicznej albo w serii ksiąg dekretowych, gdzie zapisywano wyroki sądów zadwornych. Wszystkie te księgi, jak również różnego rodzaju dokumenty luźne, lustracje dóbr królewskich, tworzyły archiwum zwane potocznie Metryką Koronną, które dzieliło się na dwie części: archiwum kanclerza - Metrykę kancelarii większej i archiwum podkanclerzego - Metrykę kancelarii mniejszej. Znakomita część dokumentów wpisywanych w księgi wpisów dotyczyła dóbr królewskich, ich nadań, cesji itp. Było ważne tak dla obdarowanych, jak i dla monarchy, by obrót tymi dobrami dokumentowano rzetelnie. Odrębną, sporą grupę wpisów w księgach, tworzą dokumenty prywatne, które jako tzw. rekognicje czy inskrypcje zostały zapisane do ksiąg Metryki, mających status ksiąg wieczystych. Księgi te nie są jednak w większości opracowane - trzeba sięgać po oryginał by znaleźć interesującą nas informację.

Cel projektu: to streszczenie wszystkich ksiąg wpisów powstałych podczas panowania Zygmunta III Wazy. Znakomita większość z nich zapisana była po łacinie. Księgi te przechowuje Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, jednak z racji burzliwych dziejów Polski część tego zbioru została rozproszona po całej Europie.

Sumariusz na stronach www - różni się nieco od wersji książkowej. Nie zawiera on indeksów, w których znaleźć można przynależność stanową występujących w dokumentach osób czy dokładne opisanie położenia miejscowości. Ale też strony te mają służyć tylko szybkiemu sprawdzeniu czy dana postać albo miejscowość w Metryce się pojawia. Książki można nabyć w Towarzystwie Wydawniczym Historia Iagellonica z siedzibą przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 13, 31-007.

Projekt prowadzony jest od 1997 roku w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przez zespół pod kierunkiem dr Wojciecha Krawczuka

AGAD MK 133
Księga wpisów kanclerza Jana Zamoyskiego
Obejmuje lata 1585-1595
Streszczenia sporządzono dla okresu 1587-1595

Riksarkivet Stockholm sygn. Enskilda 8636
Księga Wpisów podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego
Obejmuje lata 1628-1632

250 Warszawa, 21 kwietnia 1590

k.475-475v.

Zygmunt III daje Pawłowi Cieciszewskiemu prawo wykupu wójtostwa w mieście Tyszowce, w ziemi i powiecie bełskim, oraz wykupu starych sum zapisanych na tym wójtostwie z rąk obecnych posiadaczy, nadaje mu je też w dożywocie.

Jęz.łac.
251 Warszawa, 20 kwietnia 1590

k.475v.

Zygmunt III nadaje Pawłowi Cieciszewskiemu prawo wykupu sołectw, z zapisanymi na nich sumami, we wsiach Mikulino i w Tyszowcach, zwanych też Klątwy (Klatphy), w ziemi bełskiej.

Jęz.łac.

389 Kraków, 12 marca 1595

k.595v.-596v.

Zygmunt III ustanawia cło mostowe we wsi Wożuczyn (Wozuczin), w ziemi i powiecie bełskim, na prośbę Jakuba Wożuczyńskiego, wojskiego bełskiego, pana dziedzicznego tejże wsi. Wożuczyński wielkimi nakładami przywrócił do dawnego stanu groble i mosty nad rzeką Huczew, we wsi Wożuczyn. Drogą tą jeżdżą kupcy z Tyszowiec, Grabowca, Hrubieszowa w stronę Rachań, Potylicza i Lubaczowa. Wysłani tam rewizorzy uznali wprowadzenie mostowego za konieczne. W sprawie tej prosili u króla za Wożuczyńskim posłowie bełscy. Zostają ustalone następujące opłaty: od kupieckiego wozu ciągniętego przez trzy lub cztery konie jeden grosz, od wozu z dwoma końmi pięć ternarów, od wozu ciągniętego przez jednego konia - pół grosza. Od wozu z solą, ciągniętego przez cztery lub sześć wołów, sto tołp soli. Od konia, wołu czy jałówki prowadzonej na sprzedaż, jeden ternar. Od osła i świnki, jeden obol.

Jęz.łac.
Źródło: tyszowce.pl/forum/viewtopic.php?t=52


Temat: Wegrzce Wielkie - mam pare pytan odn. tej miejscowosci
WRonX pisze:[color=blue]
> Czesc.
>
> Moze ktos mieszka tam, albo w poblizu, albo zna kogos, kto... no, wiecie :)[/color]

Mieszkam, od niedawna, ale mieszkam....

[color=blue]
>
> Rozwazam przeprowadzke i chcialem sie dowiedziec paru rzeczy:
>
> - czy ta cholerna droga od Kokotowa rzeczywiscie bedzie mniej ruchliwa
> jak skoncza sie remonty (most, czy co tam remontuja)?[/color]

Sam mam nadzieję, że tak :)
Kiedy nie było remontów (dróg i mostów) miałem 3 alternatywne drogi
dojazdu z Krakowa nie licząc drogi krajowej nr "4" ( omijam ją na razie
z daleka, licząc że po otwarciu autostrady ruch na odcinku Kraków -
Wieliczka zdecydowanie spadnie).


[color=blue]
> - kiedy remonty maja sie skonczyc?[/color]

??
Myślę, że po oddaniu autostrady powinni naprawić nawierzchnię - duże
auta już tak często nie będą tam jeździć.
[color=blue]
> - jakie sa klimaty w szkole podst. i gimnazjum? Uczylem chwile w kilku
> szkolach w Krakowie i tam mozna sie rozstroju nerwow nabawic, a jakbym
> mial dziecko posylac, to wole wiedziec :)
>[/color]

Właśnie posłałem dziecko do szkoły - byłem zaskoczony atmosferą -
myślałem że dziecko będzie marudzić, a tu pełne zadowolenie :).
Nie wiem jak jest w wyższych klasach lub gimnazjum.
Na razie nie narzekam na kontakt z dyrekcją czy wychowawczynią.
Szkoła po remoncie ( a właściwie w ostatnim etapie remontu - panowie
robotnicy się nie wyrobili w terminie). Niedługo powinni otworzyć stołówkę.
Co do jakości nauczania to się jeszcze nie wypowiem...

Szkoły w takich miejscowościach są zazwyczaj mniejsze niż w Krakowie, co
sprzyja milszej atmosferze, wszyscy się raczej znają ( czasami rano
nie ma gdzie zaparkować przed szkołą ...)


[color=blue]
> - czy sa tam jakies "uciazliwe" dla egzystencji fabryki/przemysl etc.?
> W sensie - generujace duza ilosc smrodu/dymu/ciezarowek? :)[/color]

nie zauważyłem przemysłu, uciążliwe jednak jest moim zdaniem mieszkanie
w pobliżu głównej drogi - pojazdy budowy autostrady robią swoje,dobrze
że mnie to nie dotyczy. Może się uspokoi po skończeniu budowy.
W zależności od miejsca zamieszkania i sąsiadów - w moim pobliżu
ostatniej zimy chyba ktoś przez chwilę palił jakimiś oponami lub
plastikiem, na szczęście krótko.

[color=blue]
>
> - w kwestii przestepczosci to chyba nie ma o co pytac, bo zlodziej moze
> z Krakowa przyjechac :) a Google mowia tylko o kradziezy koparki rok
> temu :) Ale moze ktos ma inne doswiadczenia?[/color]

Słyszałem od sąsiadów, że kiedyś ktoś się gdzieś, do kogoś włamał, ale
to już było dawno temu - poza tym sąsiedzi pilnują się wzajemnie
[color=blue]
> - jak wyglada sprawa komunikacji busowej (ogolnie)?[/color]

są, busy do Krakowa i Wieliczki, dosyć często ; MPK nr 243 do Krakowa
Płaszowa. Sam nie jeżdżę nimi za często (wolę PKP - 20 min, 2,50 zł i
jestem w centrum Krakowa, busem czasami wracałem 40 min).
Na początku jeździłem samochodem, ale przy obecnych remontach to w
piątek można i godzinę wracać do domu ...
[color=blue]
>
> - generalnie - jak jest (subiektywnie)?[/color]

Subiektywnie ?
Wybrałem lokalizację z pełną świadomością tego co jest: szkoła na
miejscu, komunikacja raczej na plus, a teraz jak dojeżdżam PKP to nawet
większy +, sklepiki na szybkie zakupy (duże robimy raz na jakiś czas w
Krakowie), poczta, ośrodek zdrowia (wolę opiekę z pracy, ale jakby co
.....) , składy budowlane na miejscu (budowałem...).
Prąd , woda, gaz, kanalizacja, .... :)

Powiat i gmina w Wieliczce - tylko plusy :) sądy, księgi wieczyste,
urząd skarbowy, dowody osobiste, sprawy w gminie, - raczej bez kolejek
(po doświadczeniach z Krakowa to można powiedzieć, że wszystko załatwiam
"od ręki")

minusy - nie wiem jeszcze jak będzie z uciążliwością autostrady jak ja w
końcu otworzą, no i jakiś samochód ze "sportowym wydechem" czasami w
nocy szybko przemknie przez wieś ......

A poza tym śpię w niesamowitej ciszy .....


[color=blue]
>
> Jesli nikt nie odpowie, to zakladam, ze w tej miejscowosci nie ma
> Internetu... :)
>[/color]

Jest radiowy - [url]www.mannet.pl[/url] lub [url]www.complex-media.eu[/url], sam póki co
korzystam z modemu GPRS w sieci PLAY, planuję zamienić jednego z tych
dostawców (jeden ma nadajnik w pobliżu centrum, za sklepem, a drugi na
kościele w Strumianach, ). Nie wiem jak jest z dostawcami kablowymi
(tpsa lub netia) - nie mam tel. stacjonarnego.

[color=blue]
>
> Pozdrawiam.[/color]

Mam nadzieję że pomogłem :)Adek43

Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=88920